Vad innebär föräldrakooperativ?

Tummelisas förskola drivs som ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening. Ett föräldrakooperativ innebär att medlemmarna (föräldrarna) själva äger och driver verksamheten. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna. Tummelisa drivs som en religiöst och politiskt obunden förskola.

Som förälder på Tummelisa är du en del av verksamheten och har möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag på förskolan genom medlemsmöten och styrelsearbete. Dessutom tillbringar du tid i barngruppen tillsammans med ditt barn när du gör insatsdagarna. Föräldrakooperativ innebär också att du får möjlighet att påverka den dagliga verksamheten och lära känna personalen, barngruppen och de andra föräldrarna, vilket leder till en stark sammanhållning.

Det är också tack vare föräldrainsatserna som vi har möjlighet att ha den personaltäthet i barngruppen som vi har. Helt enkelt för att våra arbetade timmar frigör tid och resurser till mer personal!

Hur mycket förväntas vi jobba?

Insatsveckor

Insatsveckor infaller ca 1-2 gånger per termin, antal insatser beror på hur många familjer vi är i kooperativet. När man har sin insatsvecka deltar man i verksamheten och arbetar tillsammans med personalen i barngruppen. Den sista delen av varje arbetspass är det enbart insatsföräldrar på plats när personalen slutar för dagen. En insatsvecka sträcker sig från onsdag till söndag och innebär följande:

Onsdag – tömma återvinningen

Fredag 8.30–17.00 arbeta i barngrupp

Helgstäd. Efter att man har stängt förskolan på fredag eftermiddag kl 17:00 ansvarar man för att städa förskolans lokaler innan veckans slut.

Fixar- och städdagar

På vår och höst träffas alla föräldrar och storstädar. Alla familjer får olika tilldelade områden och hjälps på så sätt till att storstäda förskolans lokaler. Fixardagar används för att göra fint och bygga olika saker ute på gården eller i lokalerna för att tillsammans skapa en bra och lärorik miljö för våra barn. Oftast har personalen meddelat vilka behov som finns och när det är många familjer som hjälps åt går det både snabbt och smidigt samt är mycket trevligare.

Möten

Det är förvaltningsmöten ca en gång i månaden under terminerna. Dessa möten är till för information från personalen och styrelsen samt för att fatta ev beslut kring föreningsfrågor. Det förväntas att minst en av föräldrarna från varje familj deltar på dessa möten. En terminsplanering för dessa möten kommer ut inför varje terminsstart. Årsmöte sker en gång per år, detta möte är obligatoriskt för alla familjer. En kallelse för årsmötet skickas ut i god tid.

Styrelseuppdrag

Alla familjer ska någon gång under sin tid på Tummelisa haft en förälder som ingår i styrelsen. Detta för att rotera och fördela ansvaret och arbetsuppgifter mellan samtliga familjer. När man inte arbetar i styrelsen finns det andra arbetsgrupper som man deltar i, t ex snickargrupp, städansvarig och festkommitté. Val till dessa olika poster sker en gång per år, vid årsmötet.

Vill du veta mer och/eller ställa ditt barn i kö?

Rulla till toppen