Vad innebär föräldrakooperativ?

Tummelisas förskola drivs som ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening. Ett föräldrakooperativ innebär att medlemmarna (föräldrarna) själva äger och driver verksamheten. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna. Tummelisa drivs som en religiöst och politiskt obunden förskola.

Som förälder på Tummelisa är du en del av verksamheten och du ges möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag på förskolan genom medlemsmöten, styrelsearbete och genom att dela ditt barns vardag. Du får följa ditt barns förskoleår på nära håll som insatsförälder och barnen får stolt visa upp oss föräldrar för sina vänner. Våran insats i barngrupp bidrar till att förskolan kan hålla en högre personaltäthet än man kan förvänta sig inom andra förskolor.

Exempel på insatsvecka

Insatsveckor infaller normalt sett ca 1-2 gånger per termin, antal insatser beror på hur många familjer vi är i kooperativet. Under insats deltar man i verksamheten, ofta i barngrupp. En insatsvecka kan se ut såhär:

Tisdag 14.00-17.00 : arbete i barngrupp

Onsdag – tömma återvinningen

Helgstäd.

Städdagar

På vår och höst träffas vi och storstädar tillsammans.

Möten

Kooperativet har förvaltningsmöten ca en gång i månaden under terminerna. På dessa möten gästas vi ibland utav personal som ger oss information ifrån förskolan.

Styrelseuppdrag

Föreningen väljer vid årsmöten vilka medlemmar som arbetar i styrelsen. Styrelsen arbetar som huvudman tätt med personalgruppen och rektor.

Vill du veta mer och/eller ställa ditt barn i kö?

Rulla till toppen