Välkommen till Tummelisa!

Vi har lediga platser för inskolning under vårterminen 2024 – kontakta oss!

Föräldrakooperativet Tummelisa är en förskola i Östersund som består av en avdelning med plats för 20 barn. Vi finns i Odenslund och erbjuder en lugn, trygg och harmonisk hemmamiljö med mindre barngrupp, högre personaltäthet och egen kock. Läroplanens mål är självklart i fokus och såväl inne- som utemiljö är utformad för att stimulera till lärande genom lek.


Förskola i Östersund sedan 1987

Tummelisa har funnits som kooperativ förskola i Östersund sedan hösten 1987. Att vara ute är en viktig del av verksamheten och på vår utegård finns ett blått Muminhus, klätterträd, trädgårdsland och grillplats. På vintern spolas en isbana upp på gården för skridskoåkning och skidspår dras ibland upp i den närbelägna parken. Tummelisas innemiljö ger en känsla av lugn och här finns många olika rum för barnens lek och lärande.

Högre personaltäthet möjliggör utflykter i närmiljön, studiebesök, biobesök samt möjlighet till åldersanpassade aktiviteter med olika teman.

Vill du veta mer och/eller ställa ditt barn i kö?

Rulla till toppen