Om Tummelisa

muminhuset2

Föräldrakooperativet Tummelisa bildades hösten 1987 och består av en avdelning med plats för 18 barn. Verksamheten bedrivs i en hemtrevlig fastighet i Odenslund, i utkanten av stadskärnan.

 Att vara ute är en viktig del av verksamheten och barnen älskar att leka i sitt blåa Muminhus. På vår utegård finns även klätterträd, trädgårdsland, grillplats samt gungor. På vintern spolas en isbana upp på gården för skridskoåkning och skidspår dras upp i den närbelägna parken.

Tummelisas innemiljö ger en känsla av lugn och här finns många olika rum för barnens lek och lärande.

Den höga personaltätheten möjliggör många utflykter i närmiljön, studiebesök samt möjlighet till åldersanpassade aktiviteter med olika teman.

Varierad och näringsrik ekologisk kost tillagas från grunden av vår egen kock.

Barbro.