Välkommen till Tummelisa!

Vi har lediga platser hösten 2023 – kontakta oss!

Föräldrakooperativet Tummelisa är en förskola i Östersund som består av en avdelning med plats för 20 barn. Vi finns i Odenslund och erbjuder en lugn, trygg och harmonisk miljö med liten barngrupp, hög personaltäthet och egen kock. Läroplanens mål är självklart i fokus och såväl inne- som utemiljö är utformad för att stimulera till lärande genom lek.


Förskola i Östersund sedan 1987

Tummelisa har funnits som förskola i Östersund sedan hösten 1987. Att vara ute är en viktig del av verksamheten och på vår utegård finns ett blått Muminhus, klätterträd, trädgårdsland och grillplats. På vintern spolas en isbana upp på gården för skridskoåkning och skidspår dras upp i den närbelägna parken. Tummelisas innemiljö ger en känsla av lugn och här finns många olika rum för barnens lek och lärande.

Den höga personaltätheten möjliggör många utflykter i närmiljön, studiebesök samt möjlighet till åldersanpassade aktiviteter med olika teman.

Vi är ett föräldrakooperativ

Tummelisas förskola är ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening. Ett föräldrakooperativ innebär att medlemmarna (föräldrarna) själva äger och driver verksamheten. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna. Tummelisa är en religiöst och politiskt obunden förskola.

Som förälder på Tummelisa är du en del av verksamheten och har möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag på förskolan genom medlemsmöten och styrelsearbete. Dessutom tillbringar du tid i barngruppen tillsammans med ditt barn när du gör insatsdagarna. Du får möjlighet att påverka den dagliga verksamheten och lära känna personalen, barngruppen och de andra föräldrarna, vilket leder till en stark sammanhållning.

Det är också tack vare föräldrainsatserna som vi har möjlighet att ha den personaltäthet i barngruppen som vi har. Helt enkelt för att våra arbetade timmar frigör tid och resurser till mer personal!

Läs mer om hur arbetet går till rent praktiskt här: Vad innebär föräldrakooperativ?

Vill du veta mer och/eller ställa ditt barn i kö?

Här hittar du Östersunds kommuns alla förskolor.

Rulla till toppen