Söker Du som förälder en förskola med…

• Lugn, trygg och harmonisk miljö
• Liten barngrupp
• Hög personaltäthet
• Kompetent personal med läroplanens mål i fokus
• Engagerad och delaktig föräldragrupp
• Daglig utevistelse
• Väl utformad inne- och utemiljö som stimulerar till lärande genom lek
• Egen kock som tillagar varierad och näringsrik ekologisk kost

– Då har Du kommit rätt!

Intresseanmälan