Personal

Barbro Kock
Agnieszjḱa Barnskötare
Anders Förskollärare
Therese Barnskötare
Wictoria, TF Rektor

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalens mål

  • Att i varje utvecklingsfas möta barnens olika behov.
  • Att utveckla barnens skapande kraft och fantasiförmåga.
  • Att låta barnen på ett naturligt sätt delta i våra vardagssysslor för att kunna växa in i de sociala sammanhangen.
  • Att skapa en harmonisk och trygg miljö där barnen fritt kan utveckla sina inneboende möjligheter samt tillvarata sin naturliga förmåga till efterhärmning.
  • Att sträva efter att i varje tanke och handling vara goda förebilder för barnen.

Vi drivs av en stor nyfikenhet på hur barnen lär sig och vad vi kan lära oss av dem. Som pedagoger lyssnar vi, ställer frågor och finns där som medskapare till barnens kunskapsbyggande. I det arbetet är naturligtvis barnens olikheter väldigt viktiga och berikande. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) på ett genomgripande sätt och dokumentation av barnens arbeten sker fortlöpande med bild och text.