Rutiner för klagomålshantering gällande Föräldrakooperativet Tummelisa.

På förskolan Tummelisa ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.
Allas synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt
att lämna synpunter på verksamheten.

1)   Vänd dig i första hand till den det berör eller till förskolechefen.
2)   Den berörda tar emot ditt klagomål och tar i sin tur kontakt med övrigt berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan.
Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur    handläggningen av ditt klagomål går vidare.
3)    I andra hand, eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått, kan du lämna dina uppgifter i kontaktformuläret här nedan.
Dina synpunkter/klagomål hamnar då hos styrelsen som hanterar ärendet och återkommer med besked inom 14 dagar.

Alla synpunkter/klagomål, muntliga såsom skriftliga, samt hantering och eventuella
åtgärder, dokumenteras och tas med i vårt kvalitetsarbete.

Föräldrakooperativet Tummelisas personal samt förskolechef kan nås på telefonnummer: 072 -553 38 89
eller genom att använda formuläret nedan. Finns även en PDF fill att hämta hem  och fylla i “Rutiner för Synpunkter

[contact-form-7 id=”129″ title=”Synpunkter 1″]