Styrelsen

Föreningen har en styrelse som består av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig och löneadministratör. Det tillkommer även vice-poster till respektive styrelesepost. Varje styrelseuppdrag väljs för 1 år förutom kassören som väljs på 2 år. Det är föreningsstämman som väljer ledamöterna och därefter har styrelsen möte ca en gång i månaden eller vid behov.

Mailadress till Styrelsen: styrelsen@tummelisaosd.se