Föräldrainsats

Året delas så att ansvaret för städ fördelas jämnt. Är vi 15 familjer så blir det således så kallad städvecka ca var 15:de vecka. Denna städvecka kan man välja att låta städpersonal göra din insats.

Den vecka man har städvecka så jobbar man i barngruppen på tisdag och fredag ca 3-5 timmar per dag.
Under våren träffas föräldrar och barn för en utefixardag för att hjälpas åt med att se över våran utemiljö och vår trädgård. En mycket uppskattad och trevlig sammankomst som ofta slutar i korvgrillning.

2ggr om året samlas ett alla familjer för att göra en rejäl grovstädning av inomhusmiljön. Där delas dom olika arbetsuppgifterna ut perfamilj.

Månadsmöten där man gör sin röst hörd.