barngrupp

Barngruppen består av 18 barn. Målet är att gruppen ska vara jämt fördelad när det gäller ålder och kön. Syskon går alltid före i kön.