Barn

På Tummelisa ska alla barn känna sig välkomna och värdefulla. Hon eller han ska bli sedd, hörd och få inflytande över sin dag på förskolan. Därför är det självklart att barnen är våra viktigaste samtalspartners och vägvisare i arbetet med att skapa en spännande och meningsfull vardag. Barnens olika åldrar och behov styr valen av aktiviteter och barnens lärande genom leken ses som det centrala i vår verksamhet. Vår stora 7-rums lägenhet ger goda möjligheter att dela in barnen i mindre grupper, få ner ljudnivån och åldersanpassa verksamheten.

 Vi försöker ha 18 barn mellan 1-5 år. Målet är att barngruppen ska vara jämt fördelad när det gäller ålder och kön. Syskon går alltid före i kön.